Les Fascicules au 29/03/2013

green lanternTanananana Batman ! Tanananana Batmannnnn !!!!!! Baaaatmannnnn !…….

 

Batman Saga 11 [Batman #10, Detective Comics #10, Batman & Robin #10, Batgirl #10, Batman Incorporated #1]

DC Saga 11 [Justice League #10, Superman #11, Flash #11, Supergirl #11]

Green Lantern Saga 11 [Green Lantern #11, G.L.Corps #11, G.L.New Guardians #11, Red Lantern #11]